Osaamiseni

Omaa osaamista ei ole helppoa lyhyesti kuvata. Esittelen osaamistani seuraavassa lähinnä ammatin, eli työn kautta hankkimaani tietoon ja harjaantumiseen liittyen.

  • Kokonaisuuksien hahmottaminen ja yhteistyökyky

Vuosien mittaan minulle on kehittynyt hyvä kyky hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia ja toimia yhteistyössä monien erilaisten toimijoiden kanssa. Käytännössä työhöni kuuluu asiantuntijatehtäviä, luentoja, tutkimusta ja yliopisto-opetusta sekä toimimista asiantuntijana erilaisissa kehittämishankkeissa. Luen, kirjoitan ja luennoin. Työhöni sisältyy myös esimiestehtäviä ja johtamista.

  • Verkostoitumisen taito ja verkostosuhteet 

Toimin aktiivisesti erilaisissa ammatillisissa, tutkimuksen ja opetuksen verkostoissa ja olin perustamasssa monitieteisen maaseutuopintojen yliopistoverkostoa 2000-luvun alussa sekä toimin sen verkostojohtajana vuoden 2009 loppuun asti.

Tunnen mielestäni hyvin verkostojen merkityksen ja niiden hallinnan haasteet. Työni puolesta olen monin tavoin yhteydessä myös keskus- ja paikallishallintoon, kuten ministeriöihin ja kuntiin, joihin on vuosien aikana syntynyt monia henkilökohtaisia suhteita. 

  • Julkishallinnon ja aluekehittämisen tuntemus 

Olen koulutukseltani hallintotieteiden tohtori ja aluetutkija.  Minulla on yli 30 vuoden kokemus aluekehityksen kysymyksistä, erityisesti maaseudun kehittämisestä ja siihen liittyvästä politiikasta. Toimin asiantuntijatehtävissä mm. valtakunnallisissa työryhmissä.

  • oman alan järjestöelämän tuntemus 

Maaseutututkimuksen ja maaseudun kehittämisen verkostoihin minulla on hyvät suhteet, sillä olen toiminut alan julkaisun, Maaseudun uusi aika -lehden päätoimittajana vuosina 1998-2000 ja sen toimituskunnassa vuosina 2001-2008. Toimin maaseutualan tieteellisen yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2003-2007. (www.mua.fi). Nykyisin toimin kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja muissa yhdistyksissä lähinnä rivijäsenenä.

  • Tutkinnot

1994 Hallintotieteiden tohtori, Tampereen yliopisto, pääaineena aluetiede.

1992 Hallintotieteiden lisensiaatti, Tampereen yliopisto, pääaineena aluetiede ja sivuaineena sosiaalipsykologia.

1988 Hallintotieteiden maisteri, Tampereen yliopisto, pääaineena aluetiede, sivuaineina yhdyskuntasuunnittelu (Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin osastolla), tilastotiede, julkisoikeus, tiedotusoppi ja sosiaalipsykologia. 

1979 Ylioppilas, Turun Lyseo.

 

Suhteeni politiikkaan

Yhteiskuntatieteilijänä olen luonnollisesti kiinnostunut yhteiskuntaelämästä ja seuraan siksi myös politiikkaa aktiivisesti. Politiikka on minusta sekä kiehtovaa että välttämätöntä. Seuraan yhteiskunnallisia keskusteluja median, ystävien ja tutkimusten kautta. Poliittista päätöksentekoa tunnen lähinnä ammattini kautta, sillä olen tutkinut niin aluekehittämistä kuin kunnallishallintoakin. Erityisesti olen ollut kiinnostunut kansalaisten osallistumisen ja kunnan kehittämisen kysymyksistä.

Mielestäni kansalaisuus (tai kuntalaisuus) tarkoittaa aktiivisuutta yhteisiin asiihin. Tämä aktiivisuus voi kuitenkin kanavoitua monella tavalla, ei pelkästään puoluepoliittisen toiminnan kautta. Esimerkiksi aktiivinen kirjoittaminen ja hyvän pörinän ylläpitäminen ovat tärkeitä vaikuttamisen muotoja.

Omakohtainen kokemus puoluepolitiikasta on melko vähäistä. Olen ollut kerran mukana kunnallisvaaleissa, vuonna 2008. En tullut valituksi, mutta sain 68 ääntä. Se oli tärkeä elämänvaihe politiikasta kiinnostuneelle, suosittelen kokeilemaan!