Mikkeli - tulevaisuuden kaupunkiseutu

Mikkelillä on erinomaiset mahdollisuudet menestyä. Käyttäjäekonominen, luonnonläheinen ja turvallinen maaseutukaupunki tarjoaa monenlaisia asuinpaikkoja ja harrastamisen mahdollisuuksia. Mikkelissä moderni kaupunkiasuminen on tasapainossa luonnon kanssa. Kaupunki tarjoaa myös elinkeinoelämälle hyvät toimintaedellytykset.

Mikkelin kehitystä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Kaupunkimme voi menestyä vain olemalla vahvasti mukana kansainvälistyvässä aluetaloudessa. Näitä kansainvälisiä kehitystrendejä olen kuvannut laajemmin pdf-tiedostossa, joka avautuu tästä. 

Kaupungin on huolehdittava laajan alueensa asukkaista tasapuolisesti, mutta erityisesti Mikkelin olisi turvattava tulevaisuutensa huolehtimalla vetovoimastaan. Alueiden välinen kilpailu tulee entisestään kiristymään ja menestyäkseen Mikkelinkin olisi tultava nykyistä houkuttelevammaksi paikaksi uusille yrityksille ja asukkaille.

Mikkelille tulisi laatia pitkälle ensi vuosikymmenelle ulottuva, näkemyksellinen tulevaisuusohjelma, jolla kaupunki nostetaan kestävän kehityksen tielle, tulevaisuuden ekotehokkaaksi kaupunkiseuduksi.

Maaseutukaupungin idea perustuu ekologisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden strategiaan. Millään näistä osa-alueista ei voida elää yli voimavarojen. Uusia resursseja saadaan aktiivisen kehittämisen kautta. 

Mikkelin menestys rakentuu:

  • luovasta ja aktiivisesta kehittämiskulttuurista
  • laadukkaista peruspalveluista
  • tehokkaasta ja avoimesta kaupungin hallintatavasta
  • yhteistyöstä, verkostoista ja kumppanuuksista

Monien mahdollisuuksien ja näkymien Mikkeli

Mikkelin vetovoiman perusta on ihmisissä ja laajan kaupunkin monimuotoisuuden tuomissa mahdollisuuksissa. Ihmiset haluavat tulevaisuudessakin asua erilaisissa paikoissa.


 mikkeli-8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikkeli-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikkeli-7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikkeli-12.jpg

 

mikkeliotava-13.jpg